Välkommen till Trebo Fastigheter

Vi förvaltar och utvecklar bostäder, kontor, lager, industri, butiker och kommersiella lokaler.
Våra Fastigheter är belägna i Gävle, Skutskär, Sandviken, Storvik, Tierp, Stockholm, Bollnäs och Falun.

Om Trebo Fastigheter

Trebo är ett expansivt och innovativt fastighetsbolag som arbetar mycket med nyproduktion och renovering. Vi kännetecknas av hög servicegrad, välskötta fastigheter och att sätta kunden i fokus.

Trebo Fastigheter AB startades 2009 av Mattias Karlsson och har sedan dess haft ett starkt fokus på förvärv, byggnationer och renovering av beståndet.

Målsättningen är att fortsätta växa och utöka antal utvecklingsprojekt i egen regi där bolaget köper, projekterar, bygger och förvaltar fastigheter som innehåller bostäder, kontor och industri.

  • 16

    Fastigheter

  • 3

    Pågående projekt

  • 104

    Antal bostäder

Våra fastigheter

Nedan ser ni några av de fastigheter som Trebo äger och förvaltar

Halvarsbacken 7, Järbo

14 lägenheter i centrala Järbo. En fastighet som kommer att bebyggas med fler bostäder och genomgå stambyte inom dom kommande åren.

Sveavägen 19, Tierp

Tierps gamla brandstation som vi köpt och byggt om till lägenheter. Första etappen består av 16 lägenheter som idag är inflyttade. Kommande etapper kommer bestå av 3st nybyggda huskroppar med totalt 70 lägenheter.

Pensionärsvägen 6, Vattholma

12 lägenheter fördelat på 2 huskroppar där alla har egen uteplats på baksidan.

Åke Wassings väg Bollnäs

18st lägenheter i lantlig miljö i en byggnad med lång historia

Södermalmstorg Gävle

Fastigheten är placerad på Södermalmstorg i centrala Gävle, innehåller 22st bostäder och 4st lokaler.

Trädgårdsgatan Storvik

Här har vi fyra stycken byggnader som tillsammans utgör en fin innergård med lekplats, allmänna ytor och garageplatser. Här ryms 24st bostäder med möjlighet till god boendemiljö. Byggnaderna har ursprung från 1929.

Västermalmsvägen Falun

Här bedriver Ansta Bildemontering högklassig och effektiv bildemontering samt lager och försäljning av begagnade bildelar över hela Sverige. Fastigheten är 1500kvm och innehåller Kontor, Verkstad och lager.

Styrmansgatan Gävle

På 325 kvadratmeter bedrivs här livsmedelsbutik och charkuteri. Trebo Fastigheter har ansökt om ny detaljplan för att i framtiden kunna bygga 20st bostäder tomten

Årsundavägen Sandviken

Här bedriver Trebo Kolgrill Restaurangverksamhet på 325kvm med absolut närhet till Storsjön. Trebo Fastigheter har ansökt om planbesked för att bygga 20st bostäder på tomten men har i dagsläget fått avslag från kommunen

Gävle Bro

Nybyggd fastighet på 1862kvm fördelat på butik, kontor, verkstad och lager. Här bedriver 5st företag sina verksamheter. Ansökan om bygglov för en till byggnad med kontor och lager kommer ansökas under 2021.

Projekt

Några av våra spännaden projekt som är under utveckling.

Gävle Brovägen 17

2022 Påbörjar och färdigställer vi 2200kvm nybyggt E-handelslager åt Rörfokus.se Byggnaden blir över 7 meter hög och kommer innehålla 3 våningar med hyllställage

Tierp Grevegatan

Borst och Penselfabriken i Tierp förvärvades Januari 2021. Här startar vi projektering och byggnation av butik, restaurang och kontor. Tomten tillåter även framtida byggrätt för flerbostadshus i tre plan. Fastigheten ligger i angränsning till Gamla Brandstationen som vi också exploaterar.

Tierp Brandstation

I etapp 1 kommer vi att riva och inreda befintlig kontorsbyggnad med 16 lägenheter som färdigställs årsskiftet 2021/2022
Etapp 2 består av 2 våningshus med ca 12 lägenheter och kommer igång under 2022.
Etapp 3 kommer bestå av 4 våningshus med uppåt 70 lägenheter.

Liljebacken Skutskär

Byggstart Februari 2022, Färdigställs April 2023

Lediga lägenheter

Trebo Fastigheter arbetar med kösystem för tillgängliga lägenheter. Kösystemen är uppdelade på dom olika områden som vi äger. Man kan bara skriva in sig på ett område åt gången, men det är dock tillåtet att skriva in sig på flera områden. Men det innebär att man exempelvis kan hamna på plats 17 i centrala Gävle och plats 4 i Tierp.

Medarbetare

Amanda Setterlind

070-753 99 61

Mattias Karlsson

073-685 93 91

Christian Karlsson

073-632 79 86

Kontakt

Har ni några tankar eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.

Trebo Fastigheter AB

Adress

Gävle Brovägen 17
802 93 Gävle

Telefon

073-685 93 91

E-post

Följ oss i sociala medier